Köszöntjük a Sziget Vendégházban!

Házirend

Szeretettel köszöntjük Önöket a Sziget Vendégházban!

Házirendünk célja, hogy Vendégeink a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.

Csupán annyit kérünk, vigyázzanak rá, hogy legközelebb is ugyanilyen szép állapotban és magas színvonalon tudjuk biztosítani a nyugodt kikapcsolódásukat.

A Vendégházban csak azok a Vendégek tartózkodhatnak, akik a házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják, valamint felelősséget vállalnak a Házirend be nem tartása miatt okozott kárért.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS;

 • A Vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó károkért a Vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
 • A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.
 • A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az esetben a Vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat.
 • A Vendégház területére -beleértve annak kertjét – behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A Vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. A Vendégházhoz tartozó eszközöket, annak területéről, még ideiglenesen sem lehet elvinni.
 • A Vendégházban, annak udvarán több olyan terület illetve eszköz van, amely nem rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet – ezeket mindenki csak saját felelősségre használja (Túr folyó területe, szauna, medence, jakuzzi, tűzrakóhely)
 • Fenntartjuk a jogot a vendégkörünk megválogatására. Ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk!

REKLAMÁCIÓ;

 • Amennyiben a tartózkodás alatt a Vendégházzal kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, kérjük, haladéktalanul értesítse arról a tulajdonost.  A Vendégház elfoglalásával a Vendég elismeri, hogy a szállás megfelel a hirdetésben látottakkal. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

ÉRKEZÉS A VENDÉGHÁZBA, OKMÁNYOLVASÓ HASZNÁLATA;

 • A Vendégház az érkezés napján 15 órától, az elutazás napján 10 óráig áll rendelkezésükre. Érkezéskor a ház átadása, távozáskor a ház átvétele történik. A megadott érkezési, elutazási időpontban a tulajdonos vagy az épületgondnok mindig jelen van.
 • Korai érkezésre van lehetőség, amennyiben ezt korábban írásban jelezte és írásban visszaigazoltuk Önöknek. (hosszabbítási díj: 1.000 Ft/fő/óra).
 • Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik más vendég a Vendégházba. (hosszabbítási díj: 1.000 Ft/fő/óra).
 • A kauciót, amelynek díja 120.000 HUF érkezéskor kell átadni a szállásadó képviselőjének, amit távozáskor visszakapnak, amennyiben nem történt jelentős szándékos károkozás. Jelentős szándékos károkozás pl.; medence újra töltése, vegyszerezése; 60.000.-Ft, jakuzzi újratöltése vegyszerezése, szűrő cseréje; 30.000.-Ft. Ezek a példák a medencébe és jakuzziba szélsőséges esetben belekerült idegen anyagok, törött poharak, esetleges ételmaradék, stb…vonatkozik. Természetesen a jakuzzit minden foglalás után leengedjük, fertőtlenítjük, újratöltjük.

Tájékoztató a szállás elfoglalásakor kötelezően elvégzendő okmányellenőrzésről és beolvasásról

 • 2021.09.06. napjától minden szálláshelyen kötelező az okmányolvasó használata a szálláshelyre történő bejelentkezéshez, a magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt, 0 éves kortól.
 • Amennyiben a vendég okmány nélkül érkezik vagy megtagadja az okmány átadását, a szálláshelynek kötelessége visszamondani a szállást, megtagadni a kulcsátadást.
 • Ezért kérjük, hogy indulás előtt ellenőrizzék az okmányok meglétét, érvényességét. Magyar állampolgárságú vendég azonosítására személyi igazolvány, vezetői engedély és útlevél is elfogadható. Az Európai Unióból érkező vendégektől a személyi igazolvány és az útlevél fogadható el. Harmadik országból érkező vendégtől kizárólag az útlevél fogadható el személyi azonosításra és okmányolvasásra.
 • Ezek az adatok a szálláshelykezelő szoftverből titkosítottan kerülnek a VIZA (Vendég Információs Zárt Adatbázis, https://vizainfo.hu/) rendszerben rögzítésre. A jogszabályban megfogalmazott érdekből csak a szálláshely-szolgáltató számára előírt tárolási ideig van lehetőség a felhasználásra.
 • A Vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak, vendég vendéget nem fogadhat. A szállásadó jogosult -előzetes bejelentés nélkül- ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.

PARKOLÁS;

 • Parkolás a zárt udvaron kialakított térkövezett parkolóban, - kamerával megfigyelt területen. Gépkocsival kérjük ne parkoljanak a füvesített területeken!

BIZTONSÁG;

 • Értékeink megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. (kulccsal) Vonatkozik ez a Túr folyó felőli kapu zárására is.
 • Tűzoltó palackok az alábbi helyen találhatók:
 • A vendégház teraszán.
 • A jakuzzi melletti oszlopon.
 • A pajta oldalán az ajtó mellett.
 • Tűz esetén kérjük a tűzoltók riasztását követően haladéktalanul hívják a 20/487-5219-es telefonszámot!
 • A házba tilos saját vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket bevinni
 • Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.
 • 14 év alatti vendégek: Vendégházuk nem rendelkezik gyermekápoláshoz szükséges felszerelésekkel (kiságy, etetőszék, fürdetőkád stb). A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
 • A Vendégház egész területén kérjük gyerekeikre fokozottan figyeljenek! Vendégházunk szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.

TŰZVÉDELEM;

 • A Sziget Vendégház tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles betartani.
 • A Vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a Vendéget terheli.
 • Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA összeget a Vendég köteles megtéríteni.

A Vendégház területére be nem vihető dolgok;

 • A Vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályban tűzveszélyesnek és robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek összetevői, környezetre, egészségre ártalmas dolog pszichotróp anyag.
 • Ha a Vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a Vendégház területére, azt az üzemeltető a Vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
 • Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.
 • A Vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

KULCSOK;

 • A Vendégek bejelentkezéskor helységenként 1-1db kulcsot kapnak. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (5.000 Ft) számolunk fel.

KISÁLLATOK;

 • A szálláshely közvetlenül erdővel határos, a kertben megjelenhetnek az erdő állatai, ezért kérjük, hogy szabadtéri étkezés, grillezés esetén az ételmaradékokat ne hagyják szabadon!
 • A Vendégházban házi kedvenceket, kisállatokat sajnos nem áll módunkban fogadni, megértésüket köszönjük!

A SZIGET VENDÉGHÁZ ÉRTÉKEI;

 • A Vendég köteles a Vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni.
 • A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a Vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
 • A Vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
 • A konyha, étkező, kemence előkészítő helyiségekben található, dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, kérjük, ne vegyék el a helyéről! A hálószobák falait díszítő kézzel hímzett falvédőkkel együtt minden kiállított darab családi örökség részét képezi, céljuk a kapcsolódó néphagyományok megőrzése, felelevenítése.
 • A Vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgárijogi lépéseket.
 • A Vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a Vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek.
 • A Vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

ÉTKEZÉS;

 • Vendégházunk önellátó.
 • A Vendégház jól felszerelt kültéri és beltéri konyhákkal rendelkezik, kérjük étkezésre ezeket a helyiséget használják.
 • A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat!
 • Kérjük kedves Vendégeinket, hogy távozás előtt a használt edényeket szíveskedjenek elmosni és a hűtőszekrényből mindent eltávolítani.

KERT;

 • A kertet az épületgondnok gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág, bokor vagy fa.
 • Kérjük, ne öntözzék a növényeket! Ügyeljenek arra, hogy a medence vize ne kerüljön a növényekre.

TŰZRAKÁS, BOGRÁCSOZÁS;

 • Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen, az előre bekészített tűzifából, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet.
 • A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs vízzel történő leöntésére. Grillezés/szalonnasütés végeztével úgy szabad a tűzgyújtóhelyet elhagyni, hogy a Vendég megbizonyosodott arról, hogy az tüzet nem fog okozni.
 • Kérjük a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartását!
 • A rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos!

DOHÁNYZÁS;

 • Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy vendégházuk nemdohányzó!
 • Ennek értelmében a Vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a szobákat is), közösségi területein, jakuzzi, medence közvetlen közelében kivétel – a dohányzásra kijelölt helyek, (filagória) – tilos a dohányzás, valamint füstölő illatosító, illetve az elektromos cigaretta használata!
 • A házban és a kertben füstölőt, gyertyát, mécsest használni tilos!

SZEMÉTKEZELÉS;

 • Vendégházunkban szelektíven gyűjtjük a szemetet, Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a házban és a kültéri kukáknál is tartsák szem előtt a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

TAKARÍTÁS;

 • A Vendégházat kérjük ugyanolyan állapotban átadni, ahogyan azt érkezéskor átvették (természetesen a Vendégház alapos takarításáról távozás után mi gondoskodunk).
 • Ételmaradékot kérjük ne hagyjanak a Vendégházban távozáskor.
 • A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át.  6 éjszakánál hosszabb tartózkodás esetén, heti egyszer takarítást végzünk a Vendégházban, mely magában foglalja a Vendégház takarítását, a pipere termékek feltöltését, törölköző és ágynemű cserét is.
 • Amennyiben itt tartózkodásuk alatt plusz takarítást igényelnek, kérjük jelezzék felénk, ennek díja 15.000ft/alkalom.

RENDKÍVÜLI TAKARÍTÁSI DÍJ:

 • Abban az esetben, ha a vendégház átvétele során annak nem rendeltetésszerű használatából eredő tisztasági állapotot tapasztalunk pl. sáros, hányadékos ágynemű, sáros/ hányadékos szőnyegek, csempék, falak stb. extra takarítási díjat számolunk fel, melynek összege 30.000.-Ft. Ez az összeg kijelentkezéskor a kaució összegéből kerül levonásra.

FŰTÉS;

 • A Vendégház okosházként működik. Az elektromos fűtőpanelek, törülköző szárítók vezérlése programozott, a helységenkéti hőfokok szabályozására az előszobafalon elhelyezett tableten van lehetőség. Az ablakok nyitásérzékelőkkel vannak ellátva, amennyiben az ablak az adott helyiségben nyitva marad a helyiségben a fűtés automatikusan leáll, amint az ablakot bezárják a fűtés újra elindul.  A fűtőtesteket kérjük ne állítsák manuálisan, mert nincs rajta állítási lehetőség, azokat letakarni pedig szigorúan TILOS!

MEDENCE;

A medence mélysége kb. 130 cm.

Medencehasználati rend:

 • A medence 08:00 - 22:00 között használható.
 • A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
 • A medencébe szennyezett testtel belépni tilos.
 • Állatot a medence területére bevinni tilos.
 • A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
 • A medencét 12 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel használhatja
 • A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt használni szigorúan TILOS!
 • A medence szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a medencét nem használhatja:
 • Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő.
 • Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő.
 • A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!
 • A medence környezete csúszós mely fokozott figyelmet igényel.
 • A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja.
 • A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére kizárólag üzemeltető jogosult.
 • A polikarbonát tető sérülékeny, labda, más vízi játék sérülést okozhat benne. Sérülése esetén kártérítés fizetendő!
 • A Vendégház üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint korlátozni vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más vendég testi épségének fenyegetettségére való tekintettel.

ELVÁRHATÓ MAGATARTÁS;

 • Amennyiben a Vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy pszichotrop anyag befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít, ínkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes, nem veheti igénybe a Vendégház szolgáltatásait.
 • Amennyiben a Vendég fertőző betegségben szenved, nem veheti igénybe a vendégház szolgáltatásait.

A SZOMSZÉDOK ÉS A FALU NYUGALMA;

 • A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
 • A Vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
 • A tulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó Vendéget.
 • Az első figyelmeztetés díjmentes, a második és harmadik figyelmeztetésért jogosultak vagyunk egyenként 10.000 Ft összeget felszámolni.
 • A harmadik figyelmeztetés után a tulajdonos vagy megbízottja jogosult a Vendéget a Vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

VENDÉGFORGALOMTÓL ELZÁRT TERÜLETEK;

 • A Vendégház tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a Vendégházon belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyek jól láthatóan meg vannak jelölve.

 

Bízunk benne, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelő, örömteli és zavartalan lesz!


Üdvözli Önöket:
Gajdos Zsuzsanna (+36/30-353-1949) tulajdonos.